Hieronder tref je informatie over mijn tarieven en beroepscode.

 

Tarieven

Kennismaking en intake                            gratis

Particuliere therapie                                   €    90,- per uur (niet BTW plichtig)

Zakelijke coaching                                     €  125,- per uur exclusief BTW

CSR traject                                                 maatwerk, pakketprijs

Workshops en trainingen                            maatwerk, tarieven in overleg

 

Vergoeding ziektekostenverzekeraars

Ik ben als aangesloten bij beroepsvereniging BATC. Lees hier welke aanvullende verzekeringen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.

BATC beroeps registratie BR-02547, AGB kwalificatiecode 9000, AGB zorgverleners code 09103198, AGB praktijkcode 90062592, klacht- en tuchtrecht nr. KB  1701.2138 

Ontwikkelbudget werkgever

Als werknemer kun je mogelijk aanspraak maken op een ontwikkelbudget vanuit de werkgever. Ga bij je werkgever na of hij/zij wil investeren in je groei en ontwikkeling.

Vergoeding ondernemers & ZZP-ers belastingaftrek

Ondernemers kunnen coaching en training aftrekken voor de inkomsten-, vennootschap en omzetbelasting.

 

Beroepscode

Als BATC therapeut ben ik gecertificeerd op het gebied van CSR® (Chronische Stress Reversal), Body Soul Fusion®, NLP Master Practitioner, NLP health coaching, HSP coaching en mBraining/mBit coaching. Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NvNLPGezond Denken en Doen en BATC. Mijn praktijk hanteert de beroepscode en ethiek van deze beroepsverenigingen.

 

Ik werk volgens deze privacyverklaring. Ik ben aangesloten bij een geschillencommissie en kom daarmee tegemoet aan de eis van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het reglement van de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kun je via deze link downloaden.

Als je een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt je klacht gemeld bij de geschillencommissie.