Als BATC therapeut ben ik gecertificeerd op het gebied van CSR® (Chronische Stress Reversal), Body Soul Fusion®, NLP Master Practitioner, NLP health coaching, HSP coaching en mBraining/mBit coaching. Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NvNLPGezond Denken en Doen en BATCMijn praktijk hanteert de beroepscode en ethiek van deze beroepsverenigingen.

 

Ik beschik over aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kun je via deze link downloaden.
Indien je een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt je klacht gemeld bij de geschillencommissie.